English

سنگاه-شرکت سنگاه-شرکت سنگاه سهامی خاص-سهامی خاص-سنگ-ماسه

سنگ آهک بیس

این محصول جهت مصرف در زیرسازی جاده بعنوان بیس استفاده می شود
ابعاد سایز 30 - 0 میلیمتر
بازدید : 2900
سنگ آهک بیس
سایر محصولات شرکت سنگاه
^
شرکت سنگاه
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)